İletişim Araştırmaları 2014 - 2015 Dönem Sonu Sınavı 14.Soru

14.Soru
İletişim Araştırmaları 2014 - 2015 Dönem Sonu Sınavı 14.Soru
transkript: 14,Aşağıdakilerden hangisi nitel veriIeri sayısallaştırmanın nedenlerinden biri değildir? A) Araştwrmenın gu'venırlığmın artması B) Yanhhğın azaltılması C) Araştırmacwların uyum ve tularrıhk içinde çalışması D) Tema ve kategorıler arası karşılaştırma yapwlabilmesi E) Ilende daha geniş bir örnekleme ulaşıîarak yemden sınanabıimesw
Yorumlar
  • 0 Yorum