İletişim Araştırmaları 2014 - 2015 Dönem Sonu Sınavı 19.Soru

19.Soru
İletişim Araştırmaları 2014 - 2015 Dönem Sonu Sınavı 19.Soru
transkript: 19,Aşağıdakilerden hangisi üniver elerde, araştırma hastanelerinde ve araştırma enstitülerinde yürütülecek acil, kısa süreli, küçük bütçeli araştırma ve geliştirme projelerine destek sağlamaya yönelik bir programdır? A) Patent başvurusu teşvık ve destekieme programa B) Uluslararası bılimsel araşurma projelerine katılma programı 0) Hız“ destek programı D) Uîusal genç araştırmacı kanyer geliştırme programa E) Bilimsel Ve leknoîojik araştırma proıelerıni destekleme programı
Yorumlar
  • 0 Yorum