İletişim Araştırmaları 2014 - 2015 Dönem Sonu Sınavı 7.Soru

7.Soru
İletişim Araştırmaları 2014 - 2015 Dönem Sonu Sınavı 7.Soru
transkript: Aşağıdakilerden hangisi iletişim araştırmalarında karşılaşılan temel sorunlardan biri deg“ ildi r? Sorunun butun yomerıybe anaya konulamaması Smuna yönelik kurumsal ıemelin yeterince oluşturuîamaması Araştırma sımnannın behrgın bır bıçımde çwzHememesw Uygun çahşma onamının sağlanamaması İçenk açısından benzer araştırmaların yapıîmasw
Yorumlar
  • 0 Yorum