İletişim Araştırmaları 2015 - 2016 Dönem Sonu Sınavı 12.Soru

12.Soru
İletişim Araştırmaları 2015 - 2016 Dönem Sonu Sınavı 12.Soru
transkript: 12. Aşağıdakilerden hangisı nıtel bir araştırmada inandırıcılığı arttırmak için kullanılan stratejilerdeu biri değildir? A) Uzman incelemesi B) Katılımcılarla uzun süreîi etkiîeşım C) Yüzeysel veri toplama D) Katılımcı leyidı ) m Çeşitleme
Yorumlar
  • 0 Yorum