İletişim Araştırmaları 2015 - 2016 Dönem Sonu Sınavı 13.Soru

13.Soru
İletişim Araştırmaları 2015 - 2016 Dönem Sonu Sınavı 13.Soru
transkript: 13_ Aşağıdakilerden hangisi dış tutarlık kavramını tanımlar? 5) Toplanan verilerın raporlaştırılmasıd ır. Araştırmada kuHanıIan temaların araştırmada eîde edwlen verıleri parça parça bir biçimde aç1klaması durumudur. Behrlenen temanın alımda gruplanan veriîerin anlamlı bir bütün oluşturması durumudur. Araştırmada kullanılan temaların bir bütün olarak, araştırmada elde edilen verileri bilimsel ve anlamlı bir biçimde açıklaması durumudur. BeHrlenen temanın alımda gruplanan verilerin anlamsız bir bütün oluşturması durumudur.
Yorumlar
  • 0 Yorum