İletişim Araştırmaları 2015 - 2016 Dönem Sonu Sınavı 18.Soru

18.Soru
İletişim Araştırmaları 2015 - 2016 Dönem Sonu Sınavı 18.Soru
transkript: 184 Avrupa Birliği Projelerinin maliyet hesabında çalışanlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) B) C) D) E) Projede çalışacak uzmanlar bellidwr. Propde kadro maliyetleri sınırlıdır, Proıede çalışan personele ızin verilmez, başvuru sahib» her şeyden sorumludur. Projede çalışacak danışman giderleri karşılanmaz. Propde çahşacak tüm kadronun malıyeti karşılanabiîir.
Yorumlar
  • 0 Yorum