İletişim Araştırmaları 2016 - 2017 3 Ders Sınavı 15.Soru

15.Soru
İletişim Araştırmaları 2016 - 2017 3 Ders Sınavı 15.Soru
transkript: 15, Aşağıdakilerden hangisi içerik analizinde dış tutarlık kavramını tanımiar? A) B) C) D) E) Araştırmada kullanılan temaların araştırmada elde edilen veriieri parça parça bir biçrmde açıklaması durumudur. Belirlenen temanın altında gruplanan venlerin anlamsız bır bütün oluşturmaa durumudur. Araştırmada kullanılan temaîann bır bütün olarak, araştırmada elde edilen verileri biiımsel ve anlamlı bir biçimde açıklaması durumudur. Belirlenen temanın anında gruplanan verilerin anlamlı bir bütün oluşturması durumudur. Toplanan verilerin raporlaşlırılmasıdwrv
Yorumlar
  • 0 Yorum