İletişim Araştırmaları 2016 - 2017 Ara Sınavı 1.Soru

1.Soru
İletişim Araştırmaları 2016 - 2017 Ara Sınavı 1.Soru
transkript: 1. Olgunun tanımı aşağıdakilerden hang A) Yapısal kavramların çözümîemesidwr. B) Doğada var olan ve duyular yolu ile gözlemlenebwlen oîuşlardır. C) ÖzeHık ve durumların açıkîanmasını ıçeren ifadedwr. D) Doğada var olmayan ancak gözlem ile kanıüanabılen yapwdır. E) Bilimsel bilgiye ulaşma yöntem ve sürecidirv
Yorumlar
  • 0 Yorum