İletişim Araştırmaları 2016 - 2017 Ara Sınavı 18.Soru

18.Soru
İletişim Araştırmaları 2016 - 2017 Ara Sınavı 18.Soru
transkript: 18, Reklam bilin Içümü ile ilg aşağıdaki ifadelerden hangısi doğrudur? A) Rekiamın azlenip wzlenmediğinin araştıralmasıdır. B) Hatırlama ve (amma ölçümü teknrklerini içeren hahza testlen yardımı He yapılan reklam araştırmasıdırv C) Reklamın ya andığı süre vçerismde reklamm etkinl n markanm hatırlanması ve diğer değişkenler üzerinde etkisınin olçulmesıdır. D) Reklamın hedef kitle He buluşmasından önce yapılan bir araşnrmadwr. E) Reklam ale tüketici arasındaki bağın derecesini ölçen reklam araştırmasıdır.
Yorumlar
  • 0 Yorum