İletişim Araştırmaları 2016 - 2017 Dönem Sonu Sınavı 15.Soru

15.Soru
İletişim Araştırmaları 2016 - 2017 Dönem Sonu Sınavı 15.Soru
transkript: 15_Araştırmanın kavramsal ya da kuramsal temelinin belirlenmediği durumlarda kullanılan içerik anal'zi veri kodlama türü aşağıdakilerden han ir? A) Veriîerden çıkarılan kavramlara göre kodlama B) Genel bir çerçeve [çinde yapılan kodîama C) Önceden belirlenmiş kavramlara göre kodlama D) Nicelkodîama E) Nilelkodlama
Yorumlar
  • 0 Yorum