İletişim Araştırmaları 2016 - 2017 Dönem Sonu Sınavı 7.Soru

7.Soru
İletişim Araştırmaları 2016 - 2017 Dönem Sonu Sınavı 7.Soru
transkript: 7. Açıklayıcı araştırmalar İle ilgılı aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Araştırmada ele alınan sorunun yeni olduğu durumîarda kullanılır. B) Bu araştırmalarda temeî amaç var man sorunun nel olarak ortaya konmasıdwr C) Bir olgunun ya da durumun tanımıanması amaçlanır. D) İki değişken arasındaki ilişkınin yönü, türü Ve şiddetinı açıklama çabası ön plandadır. E) Araştırma sorusunun daha net lenımîandığı durumîarda kulianılır.
Yorumlar
  • 0 Yorum