İletişim Araştırmaları 2017 - 2018 Dönem Sonu Sınavı 1.Soru

1.Soru
İletişim Araştırmaları 2017 - 2018 Dönem Sonu Sınavı 1.Soru
transkript: 1. Ödül beklentı nın başlangıçta düzenli bir biçimde istendık davranışa neden olabileceği ancak, belirli bir süre sonra ödülün istendik davranış üzerindeki etkisi in düşmeye başlayabileceğini ileri süren hipotezlere ne ad verilir? A) Eğrisel ilişkw arayan hıpolezler B) Fark arayan hipoıezler C) szîemsel ılışkı arayan hıpotezîer D) Kavramsal ilişki arayan hıpolezîer E) Doğrusaî ilişki arayan hwpotezler
Yorumlar
  • 0 Yorum