İletişim Araştırmaları 2017 - 2018 Dönem Sonu Sınavı 13.Soru

13.Soru
İletişim Araştırmaları 2017 - 2018 Dönem Sonu Sınavı 13.Soru
transkript: 13. Aşağıdakilerden han isi tematik kodlama yapılırken göz ön nde bulundurulması gereken ilkelerden biridir? A) Nesnellik B) Öznellik C) Güvenilirlik D) Sistematiklik E) İçîutarlıhk
Yorumlar
  • 0 Yorum