İletişim Araştırmaları 2017 - 2018 Dönem Sonu Sınavı 9.Soru

9.Soru
İletişim Araştırmaları 2017 - 2018 Dönem Sonu Sınavı 9.Soru
transkript: 1.Yapı|andınlmamış K. Gözlem sırasmda görüşme araştırmacı ile katılımcı arasmda oluşan sosyal etkileşime dayah bir görüşme turudur. 2.Yarıyapı|andırı|mwş L. Her kahhmcıya görüşme önceden hazırlanan soruların aynı biçimde ve aynı sırada sorulduğu görüşme türüdür. 37Yapılandırı1mış M. Inceîenmek istenen görüşme konu hakkwnda katılımcılardan aynı türde bilgılerın topIanması amacıyla yapıîan görüşme turudur. Yukarıdaki görüşme türleri ve anlamlarının doğru eşleştirmesi aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? A) 1—K,2—L,37M B) 1-K,2-M,3-L c) 1-L,2-K,3-M D) 1—L,27M,3-K E) 1-M,2-L,3-K
Yorumlar
  • 0 Yorum