İletişim Bilgisi 2013 - 2014 Dönem Sonu Sınavı 12.Soru

12.Soru
İletişim Bilgisi 2013 - 2014 Dönem Sonu Sınavı 12.Soru
transkript: 12 Aşağıdakilerden hangisi kille ıtışiminin doğasında bulunan öğelerden biri değildir'? A)th1e nehşwmınm karmaşwk ve bwçwmsel kuruluşîarhrahndanuremmesw 5) Kana Hehşwm kurumşıanmn çsşıth eşık bekçwlerme sahıp cmas; C) KMe Heüswm kurumşıannm rekabeun Çok awdugu onamwama humması D)Me wletwşwm kumîuşîarın kâr amam gulmeyen kurmuşlar mmaSw E)le1e Hetışım kuruluşlannın çahşmaswm sağlamamn buyuk mwktarda para gerekürmesw
Yorumlar
  • 0 Yorum