İletişim Bilgisi 2013 - 2014 Dönem Sonu Sınavı 14.Soru

14.Soru
İletişim Bilgisi 2013 - 2014 Dönem Sonu Sınavı 14.Soru
transkript: 14 Aşağıdakilerden hangısı kıtle ıletışımına marul kalan kitlenin numa ozaliıkıarınden biri M? A) Bwrbwrım !anıyan msanıerdan oluşma B) *eteroıen yapwdzı oîms 0) Anonim olma D) Bwrbwrmden ayn msanwardan oluşma E) Aralannda saka bağlar oîmayan ınsanlardan oîuŞma
Yorumlar
  • 0 Yorum