İnfaz Hukuku 2012 - 2013 Ara Sınavı 3.Soru

3.Soru
İnfaz Hukuku 2012 - 2013 Ara Sınavı 3.Soru
transkript: 3. İnfaz hukukunun tanımıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) B) C) Sadece suç ve cezalari gösteren hukuk dalıdır. Suç şüphesi iie ortaya çıkan cezai uyuşmazlığın çözüme kavuşturulması için yürütülecek faaiiyeileri düzenleyen hukuk dalıdır. Hukuka aykırılıklarm yaptırımını ve bu yaptırımların uygulanma şeklini gösteren hukukdalıdır. Güveniik tedbirine tabi hukuka aykırılıkları ve bu îedbırlerın uygulanma usulunu gösteren hukukdalıdır. Ceza ve güvenlik tedbirlerine ilişkin kesinleşmiş kararların yerine geiirilmesme yöneiik esasları gösteren hukuk dalıdır.
Yorumlar
  • 0 Yorum