İnfaz Hukuku 2012 - 2013 Dönem Sonu Sınavı 3.Soru

3.Soru
İnfaz Hukuku 2012 - 2013 Dönem Sonu Sınavı 3.Soru
transkript: 3. İnfazın koşulu, aşağıdakilerden hangis ir? A) Mahkümıyet hükmünün verilmiş olması B) Mahkümiyetin talep ediîmış oh'nası C) Kamu davasının açılmış olmasa D) Soruşturmamn başlamış olması E) Mahkümiye! hükmünün kesinleşmiş olması
Yorumlar
  • 0 Yorum