İnfaz Hukuku 2013 - 2014 Dönem Sonu Sınavı 11.Soru

11.Soru
İnfaz Hukuku 2013 - 2014 Dönem Sonu Sınavı 11.Soru
transkript: 11. Aşağıdakilerden hangi cezası doğrudan açık ceza infaz kurumunda yerine getirilebilir? A) Beş yıl ve daha az süreh hapis cezasına mahküm olan hükümlüler B) İlk kez suç işlemiş tüm hükümlüler C) İlk kez suç işlemış ve m yıl veya daha az sürelı hapis cezasına mahküm clan hükümlüler D) Altmış yaşından büyüktüm hükümlüler E) Altmış yaşından buyuk ve ilk kez suç işlemış h mlüîer
Yorumlar
  • 0 Yorum