İnfaz Hukuku 2013 - 2014 Dönem Sonu Sınavı 20.Soru

20.Soru
İnfaz Hukuku 2013 - 2014 Dönem Sonu Sınavı 20.Soru
transkript: 20_ Cezanın infazına başlandıktan sonra hastalık nedeniyle hükümlünürı ceza infaz kurumundan hastaneye kaldırılması hâlinde burada geçirdı“ süreyle ilgıli aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) İnfaz süresi kesilmiş kabul edilir. 8) Hastanede geçirılen süre, cezaya eklenir C) Hasıanede geçimen her iki gün bır gün olarak cezadan indırilir. D) Hastanede geçirwlen her üç gün bir gün olarak cezadan indirilir. E) Hastanede geçirilen süre cezadan indirilirv
Yorumlar
  • 0 Yorum