İnfaz Hukuku 2016 - 2017 3 Ders Sınavı 1.Soru

1.Soru
İnfaz Hukuku 2016 - 2017 3 Ders Sınavı 1.Soru
transkript: 1. |. Ceza hukuku yaptırımîan ||. Özel hukuk yaptırımları |||.İdare hukuku yaptırımları Yukarıdakilerden hangilerinin yerine getirilmesi infaz hukukunun kapsamında yer alır? A) Yalmzl B) Yalmzlll C) Ivelll D) llvelll E) |, II ve III
Yorumlar
  • 0 Yorum