İnfaz Hukuku 2017 - 2018 Ara Sınavı 19.Soru

19.Soru
İnfaz Hukuku 2017 - 2018 Ara Sınavı 19.Soru
transkript: 19. Aşağıdakilerden hangisi çağdaş infaz hukukunda geçerli olan ve serbestliğe doğru gidişi hedef alan infaz rejiminin esaslarından biri değ ildir? A) Haberleşme ve zıyaret ımkanlarının genişletıîmesi B) Hapıshanelerden çıkışa hazırlayan çalışmaların çekici hale geliriîmesi C) İnsan ki 'iğine saygwh ve zaaf göstermeyen bir disiplinin sağlanması D) Hükümlü ve lutukluya hakian ve cezaevi yaşama konusunda biîgi veriîmesi E) Infaz kurumlarının eğlence ağırlıklı mekanlar haline getirilmesi
Yorumlar
  • 0 Yorum