Ingilizce 1 2017 - 2018 Dönem Sonu Sınavı 14.Soru

14.Soru
Ingilizce 1 2017 - 2018 Dönem Sonu Sınavı 14.Soru
transkript: 14. A. What did you do -- weekend? B. We vısited my sisler and her famıly. Which of the following completes the dialogue above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde tamamlar? A) me B) on C) past D) last E) at
Yorumlar
  • 0 Yorum