Ingilizce 1 Deneme Sınavı Sorusu #579443

Sue: ……………………..do you go out? Jason:  Twice a month.Which of the following completes the dialog above?Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı tamamlar?


Where  

Who               

How often                       

Why                 

How much


Yanıt Açıklaması:

Cevabımızda “ayda iki kere” dendiğine göre sorumuzda birşeyin hangi sıklıkla olduğu sorulmaktadır. “How often?” "Hangi sıklıkla?" demektir. Doğru cevap C’dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum