Ingilizce 1 Deneme Sınavı Sorusu #3485

Complete the conversation. A: How (1) _____ your new roommate? (2) _____ she smart? B: She (3) _____ great. I really like her.


1. is, 2. Is, 3. is
1. are, 2. Are, 3. are
1. are, 2. Is, 3. is
1. is, 2. Are, 3. is
1. is, 2. Am, 3. are

Yanıt Açıklaması: Hepsi 3. tekil şahıs ile ilgili olduğundan tüm boşluklara "is" gelmelidir.
Yorumlar
  • 0 Yorum