Ingilizce 1 Deneme Sınavı Sorusu #579609

. Ann: ……………………………………………………..?

    Do you take the subway or the bus?

   Pam:  Oh, I usually walk.

  Which of the following completes the dialog above?

   Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı tamamlar?


What do you do after class?

How do you get home?

What do you do after class?

How often do you go shopping?

Where do you go?


Yanıt Açıklaması:

Doğrudan olmayan ve anlaşılır soru sormanın iki farklı yolu olabilir. Burada sorudan sonra “Metroyla mı, otobüsle mi? “diye soruluyor. Pam ise genellikle yürüdüğünü söylüyor. Demek ki, bir yere nasıl gittiği sorulmalı. Doğru cevap B’dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum