Ingilizce 1 Deneme Sınavı Sorusu #586806

A: _________ your parents busy today?

B: _________. Today is Sunday. They don’t work.


Is / Yes, he is.

Are / No, she’s not.

Is / Yes, you are.

Are / No, it’s not.

Are / No, they’re not.


Yanıt Açıklaması:

The subject in the first blank  ‘your parents’ is in the plural form, so the correct verb is ‘are.’  In the answer, Speaker B says that it is Sunday, and they don’t work, so the answer should begin with ‘No.’ Because the subject is ‘your parents,’ the correct subject pronoun is ‘they.’ The correct answer is E.

İlk boşluktaki özne ‘your parents’ olup çoğul olduğu için, fiil ‘are’ olmalıdır. B kişisi yanıtında o günün Pazar olması ve çalışmadıklarından dolayı soruyu olumsuz yanıtlayacaktır ve bu yüzden yanıt ‘No’ ile başlamalıdır. Özne ‘parents’ olduğu için, onun yerini alabilecek özne zamiri ‘they’dir. Doğru cevap E şıkkıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum