Ingilizce 1 Deneme Sınavı Sorusu #548874

Student: Sorry, ____ I late? Teacher: No, you ____ ____.


are / are not

am / are not

are / am not

is / is not

am / is not


Yanıt Açıklaması:

Student: Sorry, am I late?

Teacher: No, you are not.

To be fiili birinci tekil kişi (ben) için kullanılırken "am"; ikinici tekil kişi (sen) için kullanılırken "are" olarak kullanılır. Bu nedenle doğru cevap B'dir.  

Yorumlar
  • 0 Yorum