Ingilizce 1 Deneme Sınavı Sorusu #552300

A: What time does the final match start tonight?B: It starts _____ 21:45 p.m tonight. Which one of the options is the right match for the blank above (Yukarıdaki boşluğa uygun olan cevap hangi seçenektir)?


in

at

on

to

past


Yanıt Açıklaması:

Bir aktivitenin başlayacağı veya biteceği zamanı söylerken, zamandan hemen önce at edatını kullanırız. 

Yorumlar
  • 0 Yorum