Ingilizce 1 Deneme Sınavı Sorusu #549689

Mary ………………………………(not / read) the newspaper everyday.Which of the following completes the sentence above?Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi tamamlar?


doesn’t read                    

do read                

reads                    

don’t read           

does reads


Yanıt Açıklaması:

Üçüncü tekil şahıslarda ( he, she ve it) olumsuz cümlelerde fiil mastar halinde kalır. Yardımcı fiilimiz does’dır. Olumsuz hali does not yani doesn’t ‘tır. Doğru cevap A’dır.

Yorumlar
  • 0 Yorum