Ingilizce 1 Deneme Sınavı Sorusu #1194233

Konuşmalardaki boşlukları tamamlayınız.

Complete the blanks in the dialogue.

Laura: How’____ your new job? ______you busy?     

Joshua: Yes, it’____hard work, and I’______tired.


s/Are/Is/ m

is/Are/s/am

s/Are/s/ am

is/Are/is/am

s/Are/s/ m


Yanıt Açıklaması:

Doğru cevap e seçeneğidir. Correct option is e.

Yorumlar
  • 0 Yorum