Ingilizce 1 Deneme Sınavı Sorusu #564641

Which one of the following opposite adjective pairs is wrong?

Aşağıdaki zıt sıfat gruplarından hangisi yanlıştır?


new – old

cheap –quite

interesting – boring

small –big

good – bad


Yanıt Açıklaması:

Seçeneklerde verilen zıt sıfat eşleştirmelerinden B seçeneğindeki eşleştirme “ucuz-sessiz” olarak verildiği için yanlıştır. 

Yorumlar
  • 0 Yorum