Ingilizce 1 Deneme Sınavı Sorusu #1131885

Konuşmalardaki boşlukları tamamlayınız.

Complete the blanks in the dialogue.

Andy: Hi. How ____________you?

Sandra: Good, thanks. How about you?

Andy: Pretty good.___________Bob here.

Sandra: No, he_________ __________

            I think he__________ at home.


is/ Are/isn’t/ is

are/ are/ is not/is

is/Is/is not/is

are/ he’s/is not/is

are/Is/ is not/is


Yanıt Açıklaması:

Doğru cevap e seçeneğidir. Correct option is e.

Yorumlar
  • 0 Yorum