Ingilizce 1 Deneme Sınavı Sorusu #565656

A: ……do you go with your friends? B: To restaurants and clubs.                                   

Which of the following completes the dialogue above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde tamamlar?                                                         


Who

Where

What

When

How often


Yanıt Açıklaması:

“To restaurants and clubs” ifadesi “lokantalara ve kulüplere” anlamına gelmektedir ve yer bildirmektedir. Dolayısıyla soru kökünün “nereye” yani “where” olması gerekir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum