Ingilizce 1 Deneme Sınavı Sorusu #596090

Linda: I’m Linda.

Paul:  Hello, Linda. I’m Paul. …………………

Linda: Nice to meet you, too.

Which of the following completes the dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde tamamlar?


Nice to meet you.

Fine, thanks. And, you?

Goodbye.

See you tomorrow.

Have a good evening.


Yanıt Açıklaması:

Yukarıdaki diyalogda Linda ve Paul kişilerinin tanışma ifadelerini görmekteyiz. Linda son olarak “Nice to meet you, too”ifadesini kullanmıştır. Bu ifadede “Ben de tanıştığıma memnun oldum” demektedir. Dolayısıyla Paul’ün ifadesinin benzer olması gerekir. Yani ilk olarak Paul, “Nice to meet you” ifadesini kullanmış olmalıdır. 

Yorumlar
  • 0 Yorum