Ingilizce 1 Deneme Sınavı Sorusu #1194227

Konuşmalardaki boşlukları tamamlayınız.

 Complete the blanks in the dialogue.

Lucy: How’s your new teacher? ______she nice?     

Tony: Yes, she___________

Lucy: What about your classmates?________they friendly

Tony: Yes, they ___________.


Are/are/Is/ is

Is/are/Are/is

Are/is/Is/ are

Is/is/Are/are

Is/is/Is/ are


Yanıt Açıklaması:

Doğru cevap d seçeneğidir. Correct option is d.

Yorumlar
  • 0 Yorum