Ingilizce 1 Deneme Sınavı Sorusu #560857

1-3 soruları parçaya göre cevaplayınız

Today is a nice weekend day. I have a lot of homework, so I _________(1) my lessons in my room at the moment. My father is in the garage and he ________ (2) the car. My mother and my sister are in the kitchen. They _________ (3) spaghetti for lunch.


is wash

is washing

washing

am washing

are washing


Yanıt Açıklaması:

Parçadaki zaman ifadelerinden anlaşılacağı üzere şimdiki zaman (present continuous) da geçen bir paragraf olduğu için fiil çekimlerinde am/is/are Ving çekimini aramamız lazım. Bu yüzden 2. Soruda özne o (he) olduğu için uygun cevap "is washing" dır.  

Yorumlar
  • 0 Yorum