Ingilizce 1 Deneme Sınavı Sorusu #534382

Choose the best option to complete the sentence (Cümleyi tamamlamak için en iyi seçeneği işaretle)

My brother usually studies English on Friday evenings, but yesterday was different because he ___________ English. He was in his room and _______computer games all night. We were shocked.


wasn’t study / played

didn’t study / played

studied / didn’t play

did study / did play

was study / wasn’t play


Yanıt Açıklaması:

Cümlenin akışına dikkat edildiği zaman, ilk boşluğun olumsuz, ikinci boşluğun olumlu olacağı anlaşılmaktadır. Cümlenin zamanı geçmiş zaman (simple past) olduğu için birinci boşluğun didn’t study, ikinci boşluğun ise played şeklinde doldurulması uygun olacaktır.

Yorumlar
  • 0 Yorum