Ingilizce 1 Deneme Sınavı Sorusu #552208

A: I lost my wallet in Ankara.

B: ................................. .

Which of the following completes the dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde tamamlar?


Good luck!

Happy birthday!

Congratulations!

You poor thing!

Good for you!


Yanıt Açıklaması:

A kişisi Ankara'da cüzdanını kaybettiğini yani başına gelen olumsuz bir şeyi ifade etmektedir. A kişisinin vereceği cevap da olumsuz bir şey duyulduğunda söylenecek bir ifade olmalıdır. Olumsuz bir durumda kullanılabilecek tek ifade D seçeneğindeki "You poor thing!" (yazık sana, seni zavallı şey) dir. Diğer seçenekler güzel bir haber duyduğumuzda kullanılabilecek ifadelerdir. Doğru cevap D seçeneğidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum