Ingilizce 1 Deneme Sınavı Sorusu #564684

A: What time does the final match start tonight?

B: It starts _____ 21:45 p.m tonight.

Which of the following completes the dialogue above correctly? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde tamamlar?


in

at

on

to

past


Yanıt Açıklaması:

Bir aktivitenin başlayacağı veya biteceği zamanı söylerken, zamandan hemen önce at edatını kullanırız. 

Yorumlar
  • 0 Yorum