Ingilizce 1 Deneme Sınavı Sorusu #566258

Which one is correct for the blank in the sentence below?    Aşağıdaki cümlede boşluğa ne gelmelidir? Last night they __________ online.


chat

 chats

chatted

chatting

was chatting


Yanıt Açıklaması:

Bu örnekte kullanılan “last night” ifadesi bize cümlenin bir geçmiş zaman cümlesi olduğunu göstermektedir. ”Chat” fiili düzenli bir fiildir ve geçmiş zamanda sonuna –ed eki almaktadır.

Yorumlar
  • 0 Yorum