Ingilizce 2 Deneme Sınavı Sorusu #389912

Paul: Rick, did you ______________ here in Miami?
Rick: Yes, I did, but we didn’t born here. My sister and I were born in Puerto Rico, and we moved here when we 5 kids.

Which of the following completes the sentence above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlar?


like

come

grow up

hate

take


Yanıt Açıklaması:

Yukarıda verilen konuşmada but ip ucu bir bağlaçtır. Olumlu bir yapıdan, olumsuz bir yapıya ya da tam tersi bir durumu gösteren bir bağlaçtır. Rick fakat burada doğmadık ve daha öncesinde de evet diye cevap verdiği için konuşmayı “grow up” yani yetişmek/büyümek anlamına gelen fiille doldurmamız gerekmektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum