Ingilizce 2 Deneme Sınavı Sorusu #390176

The house which we moved in last weekend is ______(big) than our old house.

Yukarıdaki metindeki boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?


biger

bigier

less big

bigger

more bigger


Yanıt Açıklaması:

“Big” tek heceli ve kısa bir sıfat olmasına rağmen heceleme kuralı gereği “g” tekrarlanır ve “bigger” olur. Heceleme kuralımız şu şekildedir: Eğer sıfatımız sessiz-sesli-sessiz seslerden oluşuyorsa (b-i-g) sondaki ses (g) tekrar edilir. Dolayısıyla big=bigger olur.

Yorumlar
  • 0 Yorum