Ingilizce 2 Deneme Sınavı Sorusu #390245

I _______ my homework when you came.

Yukarıdaki boşluğu aşağıdakilerden hangisi en iyi tamamlar?


did

doing

was doing

am doing

do


Yanıt Açıklaması:

Cümlenin ikinci kısmı gerçekleşmiş bir eylemi belirttiğinden ve ödev yapmak süreklilik gerektirdiğinden en uygun seçenek “was doing” olmalıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum