Ingilizce 2 Deneme Sınavı Sorusu #407971

A: Who’s got no hair in your family? B: My uncle. He is .......... , so he shaves his head. Which of the following BEST completes the dialogue above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde tamamlar?


bald
tall
blond
short
alike

Yorumlar
  • 0 Yorum