Ingilizce 2 Deneme Sınavı Sorusu #416871

A: Who ............ he look like? B: His father. They are both bald. Which of the following completes the dialogue above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde tamamlar?


did
will
does
would
do

Yorumlar
  • 0 Yorum