Ingilizce 2 Deneme Sınavı Sorusu #7004

A: Are you ready for your trip to the USA? B: Almost. I just need to go to ESPARK _________ for my suitcase. Which of the following completes the dialogue above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki karşılıklı konuşmayı doğru şekilde tamamlar?


get a name tag
getting a name tag
to get a name tag
for getting a name tag
to got a name tag

Yanıt Açıklaması: İngilizcede iki fiilin birlikte kullanılması gereken durumlarda, ana fiilin özelliklerine göre takip eden fiil master (infinitive) veya isim-fiil (gerund) olarak kullanılır. "Need" fiilinden sonra her zaman fillin master (to+V1) hali kullanılır. Bu yüzden de cevap C şıkkıdır.
Yorumlar
  • 0 Yorum