Ingilizce 2 Deneme Sınavı Sorusu #384438

Yesterday when I ____________ to a woman, I _______ my train.

Which option completes the dialogue?

(Hangi seçenek diyaloğu en iyi şekilde tamamlar?)


talked/ was missing

talk/ am missing

is talking/ miss

was talking/ missed

was talking/ was missing


Yanıt Açıklaması:

Yesterday’ ifadesi bu olayın geçmiş zamanda gerçekleştiğini göstermektedir. Devam etmekte olan bir olay başka bir olay ile kesilmektedir. Konuşma bir süre devam eden bir durum olduğu için Past Continuous Tense kullanmak ilk kısım için uygun olur. Otobüsü kaçırmak bir anda gerçekleştiği için ikinci kısımda Simple past tense tercih ederiz.

Yorumlar
  • 0 Yorum