Ingilizce 2 Deneme Sınavı Sorusu #390145

  1. A few weeks ago, when I ___________ (make) dinner, my friend _________ (call).

Yukarıdaki boşluklara parantez içinde verilen fiillerin aşağıdaki hangi formları gelmelidir?


made/calling

was making/called

making/called

make/call

made/was calling


Yanıt Açıklaması:

Verilen cümlenin başında bir geçmiş zaman zarfı olduğundan fiiller buna uyumlu olmalıdır. Yemek yapma (make dinner) fiili süreklilik gerektirdiğinden boşluğa “was making”, arama fiili (call) ise süreklilik gerektirmediğinden boşluğa “called” gelmelidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum