Ingilizce 2 Deneme Sınavı Sorusu #6355

A-_____________________________________________?B- No, I am not. I have one sister.Which of the following questions below best fit the short exchange above?Aşağıdaki sorulardan hangisi yukarıdaki kısa konuşmada boş bırakılan kısmı en uygun biçimde tamamlar?


Do you have any brothers or sisters?
Are you an only child?
Are you an English major?
Do you come from a big family?
Are you a full-time student?

Yanıt Açıklaması: Kısa konuşmada B kişisi sorular soruya "Hayır, benim bir kız kardeşim var." diyerek cevap veriyor. İngilizcede evet/hayır tipi sorulara kısa cevaplarda soru kökünde kullanılan yardımcı fiil kullanılarak cevap verilir. Bu yüzden de soru kökünde "be" fiilinin kullanılması gerekir. Bu durumda doğru cevap dil bilgisi kuralları çerçevesinde B, C, ve E şıklarından biri olabilir. Bu üç şık arasından doğru cevabı seçerken sorunun ne anlama geldiğine bakmak durumundayız. B şıkkında "Sen/Siz tek çocuk musunuz? diye soruyor ve anlam olarak cevabı tamamlıyor. C şıkkında "Senin bölümün İngiliz dili mi?" diye soruluyor ve anlam olarak cevap ile uyumlu bir soru değil. Benzer bir şekilde E şıkkında ki "Sen/siz tam-zamanlı öğrenci misin/iz?" sorusu da cevap ile uyumlu bir soru değil. Her ne kadar anlam olarak A ve D şıkları uygun sorular gibi gözükse de, dil bilgisi kuralları bağlamında yanlış olacağı için bu sorular ileniyor. Doğru cevap B şıkkı
Yorumlar
  • 0 Yorum